L’agencia per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, en data 1 de març de 2018 ha atorgat a Iproteos (Accure Therapeutics) la concessió d’una subvenció per les seves aportacions a les teràpies pel Parkinson

L’agencia per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, en data 1 de març de 2018 ha atorgat a Iproteos (Accure Therapeutics) la concessió d’una subvenció d’un import de 97.919,22€ per a dur a terme el projecte ”Desenvolupament d’una teràpia innovadora per al tractament de la malaltia de parkinson”